Osnivanje i registracija pravnog lica i preduzetnika

Ako ste odlučili da pokrenete sopstveni biznis, fokusirajte se na vašu primarnu djelatnost, a administraciju oko registracije preduzeća ostavite nama. Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji i najekonomičniji pravni okvir za vaš biznis. Pružićemo vam profesionalnu pomoć i savjete kako biste već na startu donijeli prave odluke.

  • Izrada Osnivačkog akta
  • Registracija udjela osnivača
  • Imenovanje direktora i ostalih zastupnika
  • Izrada Statuta
  • OP obrazac
  • Šifra djelatnosti
  • Rješenje o registraciji firme
  • Matični broj firme
  • Rješenje za PIB i PDV
  • Potvrda od Poreske uprave

Za dalji razvoj saradnje Dogovorite sastanak