Administrativni poslovi

Prepustite nama kompletnu administraciju u vašem preduzeću. Putem digitalizovanih struktuiranih dokumenata imaćete uvid u sve što se tiče vašeg preduzeća. 

  • Prijavljivanje i odjavljivanje zaposlenih
  • Priprema putnih naloga i obračun službenog puta u zemlji i inostranstvu
  • Pomoć i podrška za usluge platnog prometa (priprema naloga za prenos i plaćanje, elektronsko plaćanje, devizno plaćanje i ostale usluge prilagođene potrebama klijenta)
  • Preuzimanje bankarskih izvoda
  • Pomoć i podrška u komunikaciji sa poslovnim bankama i drugim finansijskim institucijama
  • Pomoć i podrška u saradnji sa sa Zavodom za zapošljavanje
  • Pomoć i podrška u saradnji sa državnim organima

Za dalji razvoj saradnje Dogovorite sastanak