Knjigovodstvene usluge

Usluge vođenja poslovnih knjiga u skladu sa zakonskim propisima i važećim računovodstvenim standardima.

 • Materijalno/robno knjigovodtsvo (vođenje evidencije o zalihama robe i materijala)
 • Pogonsko knjigovodstvo (obračun proizvodnje, kalkulacija cijene koštanja, kratkoročni obračun uspjeha, obračun planskih troškova, statistika i analiza troškova...)
 • Prikupljanje, obrada i kontrola ispravnosti dokumentacije
 • Vođenje registra osnovnih sredstava i amortizacija
 • Evidencija blagajne i platnog prometa
 • Obračun poreza na imovinu i podnošenje poreske prijave
 • Obračun PDV-a i podnošenje poreske prijave
 • Prijavljivanje i odjavljivanje zaposlenih
 • Obračun zarada, socijalnih doprinosa i podnošenje prijave
 • Obračun naknada zarada (bolovanje do 30 dana, bolovanje preko 30 dana, porodiljsko odsustvo...) i podnošenje prijave
 • Obračun zarada zaposlenih upućenih na privremeni rad u inostranstvo i podnošenje prijave
 • Obračun obustava prema kreditima i administrativnim zabranama
 • Obračun za obustave od plata, obračun za stimulacije ili destimulacije zarade
 • Obračun naknada troškova i drugih primanja koja nemaju karakter zarade (naknade troškova prevoza za odlazak i dolazak sa rada, dnevnice, otpremnine, solidarna pomoć...)
 • Obračun naknada zakonskim zastupnicima van radnog odnosa - rezidenti
 • Obračun naknada zakonskim zastupnicima van radnog odnosa - nerezidenti
 • Obračun ugovora o privremenim i povremenim poslovima
 • Obračun ugovora o djelu i autorskih honorara
 • Izrada IOSi obrazaca (invalidi)
 • Obračun lične zarade preduzetnika
 • Savjetovanje prilikom zapošljavanja stranaca
 • Priprema i dostavljanje potrebnih obrazaca nadležnim institucijama
 • Obračun poreza po odbitku prilikom isplate prihoda nerezidentnim pravnim licima
 • Prijava lokalnih taksi
 • Obračun i prijava poreza na dobit
 • Izrada periodičnih i godišnjih finansijskih izvještaja
 • Informisanje o o promjenama zakonskih propisa i njihovom uticaju na poslovanje
 • Zastupanje pred finansijskim institucijama ili prilikom kontrole poslovanja
 • Izrada izvještaja Centralnoj banci
 • Izrada statističkih izvještaja za Upravu za statistiku – MONSTAT

Za dalji razvoj saradnje Dogovorite sastanak