Priprema i implementacija internih akata

Priprema i implementacija internih akata
  • Izrada Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama u skladu sa zakonom i računovodstvenim standardima
  • Izrada Pravilnika o popisu i ostale dokumentacije u vezi popisa u skladu sa zakonima
  • Izrada ostalih internih dokumenata
  • Implementacija kontnog okvira

Za dalji razvoj saradnje Dogovorite sastanak