Osnivanje i registracija pravnog lica i preduzetnika

Osnivanje i registracija pravnog lica i preduzetnika
  • Izrada Osnivačkog akta
  • Registracija udjela osnivača
  • Imenovanje direktora i ostalih zastupnika
  • Izrada Statuta
  • OP obrazac
  • Šifra djelatnosti
  • Rješenje o registraciji firme
  • Matični broj firme
  • Rješenje za PIB i PDV
  • Potvrda od Poreske uprave

Za dalji razvoj saradnje Dogovorite sastanak