Likvidacija pravnog lica

Likvidacija pravnog lica
 • Odluka o pokretanju likvidacije
 • Registracija likvidacionog Upravnika
 • Rješenje o otvaranju postupaka likvidacije nad firmom
 • Oglas povjeriocima firme u likvidaciji
 • Pečat firme sa oznakom - u likvidaciji
 • Početni likvidacioni izvještaj preduzeća, usvajanje, registracija
 • Okončanje postupka likvidacije - Odluke osnivača firme
 • Završni likvidacioni izvještaj, usvajanje, registracija
 • Izjava likvidacionog upravnika
 • Povjeravanje dokumentacije firme nakon zatvaranja
 • Dodjela preostale imovine/novca firme nakon likvidacije
 • Rješenje o brisanju firme iz CRPS-a

Za dalji razvoj saradnje Dogovorite sastanak