Izrada finansijskih izvještaja

Izrada finansijskih izvještaja
  • Bilans stanja
  • Bilans uspjeha
  • Statistički aneks
  • Napomene uz finansijske izvještaje
  • Izvještaj o tokovima gotovine
  • Izvještaj o promjenama kapitala

Za dalji razvoj saradnje Dogovorite sastanak