Blog

Zašto je knjigovodstvena terminologija važna?

Zašto je knjigovodstvena terminologija važna?

Autor: Zorana Jokmanović
Datum objavljivanja: 31.12.2021

Knjigovodstvo ima nekoliko prednosti za vlasnike malih i srednjih preduzeća. Pomaže vam da pratite profite ili gubitke vaše kompanije, a takođe vam može pomoći u organizaciji i strateškom planiranju razvoja poslovanja. Bilo da planirate da sami vodite knjigovodstvo ili da ovaj segment poslovanja povjerite spoljnim računovodstvenim agencijama, morate da znate zašto je vođenje knjiga važno i šta znači knjigovodstvena terminologija.  

Zašto? Zato što svaka profesija ima svoj rječnik i terminologiju kojom se služi. U biznisu, taj rječnik se zove računovodstvo i njegova terminologija predstavlja temelj komunikacije između poslovnih ljudi. Što bolje poznajete osnovne pojmove koji se koriste u poslovanju, to će vam odluke biti preciznije i efikasnije a krajnji rezultat bolji.

 

S obzirom na to da je knjigovodstvo predmet koji obuhvata mnoge oblasti poslovanja malih i srednjih preduzeća, poznavanje i razumijevanje knjigovodstvenih termina vam može pomoći da izbjegnete mnoge zabune i nesporazume u ​​procesu razvoja vašeg poslovanja. Ovi termini takođe mogu da ilustruju koliko je složeno polje knjigovodstva i da vam pomognu u odluci da li je interno ili eksterno knjigovodstvo pravi izbor za vas. 

 

20 knjigovodstvenih pojmova koje treba da znate:
 

 • Bilans stanja

Pregled vaše imovine, obaveza i kapitala. Pokazuje vam šta posjedujete od imovine i kome ste dužni.

 • Imovina

Sredstva koja koristite u poslovanju kako biste ostvarivali prihod (objekti, oprema, novac, potraživanja).

 • Osnovna sredstva

Obuhvataju sredstva koja koristite u svom poslovanju a čiji je vijek trajanja duži od jedne godine (primjer su objekti i oprema).

 • Obrtna sredstva

Obuhvataju sredstva koja takođe koristite u svom poslovanju ali imaju kraći vijek trajanja od godinu dana (primjer su zalihe ili alati).

 • Obaveze

Iznos koji dugujete svojim dobavljačima po osnovu kupljenih proizvoda, robe ili usluga. Takođe, možete imati obaveze prema banci za uzete kredite ili obaveze prema državi, po osnovu poreza i doprinosa koje treba da platite.

 • Kapital

Iznos koji vam preostaje nakon što od ukupne imovine oduzmete ukupne obaveze.

 • Bilans uspjeha

Pregled koji vam pokazuje uspjeh vašeg poslovanja. Pokazuje prihode, rashode, rezultat poslovanja i koliko uspješno koristite imovinu firme.

 • Prihod

Iznos koji ste ostvarili od prodaje svojih proizvoda, robe ili usluga.

 • Rashod (troškovi)

Iznos koji su vaši dobavljači vama fakturisali po osnovu troškova koje ste imali za svoje poslovanje.

 • Fiksni troškovi

Troškovi koji se ne mijenjaju sa promjenom obima poslovanja (zakup poslovnog prostora ili oprema).

 • Varijabilni troškovi

Troškovi koji se mijenjaju sa obimom poslovanja (repromaterijal ili zarade zaposlenih).

 • Dobit

Kada od ukupnih prihoda oduzmete ukupne rashode.

 • Profit

Iznos koji vam ostane nakon što od dobiti oduzmete porez.

 • Kupci

Pravna ili fizička lica kojima prodajete svoje proizvode, robu ili usluge.

 • Dobavljači

Pravna ili fizička lica od kojih kupujete proizvode, robu ili usluge.

 • Potraživanja

Iznos koji su vama dužna treća lica po osnovu prodatih proizvoda, robe ili usluga koje ste im prodali.

 • Dividenda

Iznos koji se isplaćuje osnivaču ili akcionarima po osnovu vlasništva u privrednom društvu.

 • Porezi

Naknada koju placate državi. Plaća se u procentualnom iznosu i iznos zavisi od vrste poreza koji plaćate.

 • Doprinosi

Postoje tri vrste doprinosa koje plaćate po osnovu obaveznog socijalnog osiguranja. To su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinos za zdravstveno osiguranje i doprinos na osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

 • Likvidnost

Sposobnost da možete da izmirite obaveze prema svojim povjeriocima – jedan od bitnih pokazatelja zdravlja vašeg biznisa.

 

Pravilnim vođenjem računovodstvenih i knjigovodstvenih procesa, iskoristićete sve prednosti tačne evidencije transakcija i organizovanih finansijskih izvještaja. Angažovanjem profesionalne knjigovodstvene agencije online, možete uštedjeti značajno vrijeme i steći sigurnost, znajući da stručna lica rukuju vašim knjigama.

 

Navedena lista knjigovodstvenih termina ne predstavlja pravni, poslovni ili poreski savjet. Koristite ih kao smjernice i u informativne svrhe.

Ukoliko želite profesionalne savjete i informacije, koje će biti precizne i u skladu sa vašom nišom i pravcem poslovanja - zakažite sastanak. Naš tim ovlašćenih računovođa vam stoji na raspolaganju svakog radnog dana do 16h. 

 

 

Dogovorite sastanak

Za dalji razvoj saradnje Dogovorite sastanak