Blog

Šta je to „online“ računovodstvo – računovodstvo u oblaku - cloud accounting

Šta je to „online“ računovodstvo – računovodstvo u oblaku - cloud accounting

Autor: Branimir Bukilić
Datum objavljivanja: 13.12.2021

Sve više malih i srednjih preduzeća se okreće cloud tehnologiji za svoje poslovne informacione sisteme. Ali prije nego što pređemo na to šta je računovodstvo u oblaku, trebalo bi da počnemo sa onim šta je to oblak ili cloud? „Cloud computing“ predstavlja hardversko-softversku infrastrukturu negdje na Internetu i pomaže vam da pristupite podacima i softveru bilo gdje i bilo kada. To je centralno čvorište gdje se čuvaju vaši podaci. Na primjer, vaši podaci o internet bankarstvu su vam dostupni u bilo koje vrijeme i bilo gdje preko „oblaka“ vaše poslovne banke.

Ovo nas dovodi do onoga što je računovodstvo u oblaku. U osnovi, vaše poslovne knjige se vode u onlajn računovodstvenom sistemu. Računovodstveni „softver“ u oblaku vam omogućava pristup svim vašim dokumentima i podacima sa bilo kog mjesta, što ovo čini veoma vrijednim za timove koji rade virtuelno, to jest od kuće, ili koji imaju potrebu da budu fleksibilni sa lokacijom gdje obavljaju svoju djelatnost ili planiraju i prate svoje poslovanje. Mnoga preduzeća se okreću računovodstvu u oblaku radi saradnje, bezbjednog mjesta za skladištenje podataka i fleksibilnosti da se više ne vezuju za sto. Računovodstvo u oblaku se obavlja na mreži i softver nije instaliran na desktopu vašeg računara, niti morate ručno da održavate svoje knjige. Računovodstvo u oblaku funkcioniše tako što se računovodstveni program hostuje na bezbijednom udaljenom serveru umjesto u prostorijama vašeg preduzeća ili čak u prostorijama vaše knjigovodstvene agencije. Sve evidencije prihoda, rashoda, obaveza i imovine se šalju na udaljeni server. Računovođe im pristupaju iz svoje kancelarije ili kako im je već zgodno, obrađuju ih preko ovog softvera u oblaku, nakon čega su vam oni ponovo dostupni, obrađeni, u vidu izvještaja, u bilo kojem trenutku kada vam zatrebaju. Svi podaci o vašem poslovanju između vašeg računara, to jest računara računovođe, i servera su šifrovani, slično bankarskim transakcjiama, što ih čini dostupnim samo onima koji imaju login i lozinke za pristup ovim podacima. Računovodstvo u oblaku je efikasnije od svojih tradicionalnih kolega jer vam omogućava prvesntveno dostupnost informacija o vašem poslovanju u svakom trenutku, dnevne email izvještaje o poslovanju, poslovanje bez papira, jednostavno dostavljanje računa i druge dokumentacije stručnim licima u računovodstvenoj agenciji fotografisanjem sa telefona ili uploadom dokumenata u računovodstveni sistem.

 

Šta je Cloud računovodstveni informacioni sistem?

Računovodstveni sistemi u oblaku su programi/softver za koje se registrujete ili vi ili vaša računovodstvena agencija u vaše ime. Zajedno sa agencijom birate plan koji najbolje odgovara vašim potrebama, dogovarate način rada i dinamiku uploada dokumentacije, i sl. Sistemi bezbijedno čuvaju sve vaše finansijske podatke. TiramisuERP.com je računovodstveni sistem na kojem je zasnovana naša franšiza i koji je lider u ovoj oblasti u Regionu.

Koje su prednosti online računovodstva?

Knjigovodstvena agencija Tiramisu AKT je pravi primjer računovodstvene agencije koja koristi cloud tehnologije kako bi unapijedila komunikaciju sa klijentima i omogućila im da aktivno koriste računovodstvene podatke za svoje poslovanje. Izvojiću neke od prednosti angažovanja računovodstvene agencije koja pruža ovaj nivo usluga:

  • Poslovanje bez papira – online razmjena dokumentacije

Mnogim malim i srednjim preduzećima upravo predstavlja problem dostavljanje dokumentacije agenciji. Kako računovodstvena agencija obično nije blizu Vašim poslovnim prostorijama to predstavlja veliko gubljenje vremena u dostavljanju dokumentacije za knjiženje i druge aktivnosti agencije. Mnogi su ovaj proces prenijeli na različite kurirske službe što predstavlja dodatne troškove u poslovanju. Dinamika dostavljanja dokumentacije agenciji često je svedena na mjesečne cikluse kako bi se zadovoljile zakonske potrebe za mjesečnom prijavljivanju poreza, a samim tim podaci koji nastaju iz računovodstvenog procesa nisu na raspolaganju preduzeću da ih operativno ili strateški koristi.

Ipak, proces razmjene dokumentacije može da se digitalizuje. Tiramisu AKT Vam obezbjeđuje pristup TiramisuERP.com poslovnom informacionom sistemu putem koga jednostavno slikate ili skenirate dokumente i pošaljete ih elektronskim putem Vašem računovođi koji će automatski dobiti notifikaciju da je dobio novu dokumentaciju na knjiženje.

Klientima je obezbijeđena mobilna aplikacija kojom pristupaju sistemu, fotografišu dokumentaciju i tako je postave na server. Ukoliko je u pitanju račun koji je fiskalizovan i koji ima QR kod TiramisuERP će pročitati detalje sa računa i pripremiti podatke računovođi za lakše, brže i preciznije knjiženje.

Vaš računovođa, kada dobije notifikaciju pogleda je i proknjiži i odmah nakon toga izvještaji o Vašem poslovanju su ažurni2.

  • Efikasnost i ažurnost

Računovodstvo u oblaku ubrzava komunikaciju klijenta sa agencijom. Samim tim i knjiženje, to jest obrada dokumentacije je brže i efikasnije i sa značajno smanjenom vjerovatnoćom za grešku. Samim tim, klijent agencije dobija dvnevno operativne izvještaje o poslovanju.

  • Dostupnost i upotrebljivost računovodstvenih i finansijskih podataka

Kao što sam ranije pomenuo, u tradicionalnom načinu komunikacije sa vašom knjigovodstvenom agencijom, dinamika razmjene dokumentacije je spora, ali pored toga i softver koji koristi Agencija nije vam dostupan jer je instarilan na njihovom serveru u njihovoj kancelariji. Samim tim primorani ste da nazovete svog računovođu ako vam je potreban neki podatak, na primjer finansijska kartica kupca ili dobavljača, pregled dugovanja i potraživanja, bilansi stanja i uspjeha i sl.

Računovodstvo u oblaku vam omogućava pristup podacima vaše kompanije u svakom trenutku i sa bilo kojeg računara ili čak mobilnog telefona. Računovođa knjiži dokumenta, a vi koristite te podatke u vidu izvještaja. Ovo će vam omogućiti da ne vodite duple evidencije o fakturisanim uslugama i naplati u excelu ili sličnim programima što će vam zaista uštediti vrijeme.

U mogućnosti ste da pogledate izvještaje kao što su:

- finansijska karrtica komitenata

- struktura dugovanja i potraživanja po komitentima i datum valute

- profitabilnost

- bilansi stanja i uspjeha

- PDV prijava

- platne liste zaposlenih

- i sl. 

  • Mogućnost korišćenja istog softvera za primarnu djelatnost klijenta

Ovo je zapravo takozvana „win-win“ situacija kada i klijent počne aktivno da koristi poslovni informacioni sistem u oblaku TiramisuERP.com za svoju primarnu djelatnost koja može biti: pružanje različitih usluga, maloprodaja, veleprodaja, servis, ugostiteljski objekat, proizvodnja i sl. Klijent kreira račune ili prijeme robe ili druge dokumente, a oni se automatski proknjiže po pripremljenim šemama knjiženja i finansijski podaci vam postaju dostupni u istom trenutku. Računovođa, nadgleda i koriguje knjiženja, knjiži izvode sa bankovnih računa, blagajnu, putne naloge i sastavlja poreske prijave na osnovu ovih podataka.

Ovakav proces obezbjeđuje klijentu identičan proces kao da ima sopstvenog zaposlenog računovođu unutar preduzeća, u istoj kancelariji, a naravno po mnogo povoljnijim uslovima.

  • Notifikacije

Kada ste klijent računovodstvene agencije, kao što je Tiramisu AKT, koja koristi poslovni informacioni sistem TiramisuERP.com u oblaku, onda možete očekivati svakodnevne email notifikacije o vašem poslovanju kao što su:

- dnevni izvještaj o promjenama na računima kod poslovnih banaka i aktuelnom stanju na računima

- dnevni izvještaj o prometu za prethodni dan

- notifikacije o isteku valute za ulazni račun troškova za naredni dan

- notifikacija o isteku valute plaćanja za izdate račune

- mjesečni izvještaj o profitabilnosti (pregled svih prihoda i troškova po mjesecima uz prikaz finalnog rezlutata poslovanja)

- i sl.

 

Da li su vaši finansijski podaci bezbijedni na Cloud sistemu?

 

Sistemi zasnovani na oblaku nude sigurnost na najvišem nivou. Bez prijave niko ne može pristupiti vašim podacima. Na mreži se vaši finansijski podaci čuvaju na bezbijednim serverima, a ne na čvrstom disku vašeg računara. Pored toga, vaši podaci su obezbijeđeni i na rezarvnim serverima koji obezbjeđuju kontinuitet poslovanja u slučaju prirodne katastrofe. Svi podaci se prenose i čuvaju po principu eBanking rješenja koja svi sigurno već koristite.

Budućnost je u računovodstvu u oblaku. Sistemi se stalno nadograđuju i mijenjaju. Nove tehnologije se razvijaju i sve više preduzeća se okreće virtuelnim kancelarijama. Zakažite konsultacije sa ovlašćenim profesionalnim računovođama Tiramisu AKT-a da biste saznali više o računovodstvenim uslugama u oblaku i kako one mogu pomoći vama i vašem poslovanju. Tiramisu AKT takođe nudi niz drugih usluga za pomoć u rješavanju vaših finansijskih potreba.

 

 

 

 

Dogovorite sastanak

Za dalji razvoj saradnje Dogovorite sastanak